Úvodní stránka > O čem to bude

O čem to bude

 

AČR a další složky musejí být pro případ biologického ohrožení připraveni. Výcviku, drilování daných postupů a spolupráci i s dalšími složkami, které zajišťují biologickou ochranu v zemi, věnuje průběžně AČR mimořádnou pozornost. Od 1. 7. 2016 vznikla aktivní záloha Agentury vojenského zdravotnictví, která bude na biologické ochraně kooperovat s vojenskými profesionály.

Zkušenost je o praxi

Během cvičení si porovnáte zkušenosti a znalosti ze zajištění pacienta a vyzkoušíte si jeho transport v izolačních prostředcích, tzv. biovacích či bioboxech. A nejen to, důležitou součástí Vašeho výcviku bude nácvik oblékání a bezpečné svlékání ochranných obleků a také zdokonalení při manipulaci a následné dezinfekci biovaku a personálu v dekontaminační zóně. Nelékařský personál bude plnit ordinace lékaře a pokyny staniční sestry, soustřeďovat se především na poskytování ošetřovatelské péče a podávání léků. Dále se seznámíte s prostředím, jednotlivými úkoly a základními systémy specializované infekční nemocnice CBO, se specifiky péče o nemocného s vysoce nakažlivou nemocí v podmínkách vysokého stupně biologické bezpečnosti BSL-4 (Bio Safety Level 4), prakticky se vycvičíte na jednotlivých pozicích, zdokonalíte se a prohloubíte odborné znalosti a návyky, dosáhnete vzájemné zastupitelnosti příslušníků na jednotlivých pozicích a systemizovaných místech, zdokonalíte se v pojetí týmové práce (buddy systém), získáte zkušenosti a znalosti z poskytování intenzivní péče v podmínkách BSL 4 v polních podmínkách a dalších vojenských medicínských oborů a v neposlední řadě možnost služebního zařazení do zdravotnických jednotek NATO a EU nebo nasazení v zahraničních operacích.

 

 

Nahoru