Home page > Kurz základní přípravy - specialista

Kurz základní přípravy - specialista

Kurz základní přípravy pro specialisty aktivní zálohy je organizován u Centra základní přípravy Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově zpravidla jednou za čtvrtletí kalendářního roku, v délce trvání 2 týdnů.

Tato forma základní přípravy je určena pro vojáky v aktivní záloze málopočetných vojenských odborností vojenského zdravotnictví zařazených u jednotky aktivní zálohy Centra biologické ochrany Těchonín (CBO), vojáky psychologické a právní služby a vojáky dalších vybraných odborností.

Cílem přípravy v prvním roce zařazení vojáka do aktivní zálohy je naučit jej základním právům a povinnostem, základním činnostem potřebným v boji, obsluze a střelbě z pistole a vytvářet fyzické, psychické a morální předpoklady pro výkon služby vojáka v aktivní záloze.

Těžiště základní přípravy spočívá ve střelecké, taktické, topografické a tělesné přípravě a ve výcviku v ochraně proti zbraním hromadného ničení. Za účelem komplexního praktického procvičení již získaných znalostí a dovedností z vybraných předmětů je v rámci kurzu organizován komplexní polní výcvik v délce trvání 24 hodin. V závěru kurzu bude provedena slavnostní vojenská přísaha a vyřazení úspěšných absolventů.

Tato forma základní přípravy pro vojáky vybraných odborností zohledňuje jejich dosažené civilní vzdělání, odbornou praxi a jejich specializované zařazení u jednotek aktivní zálohy. Na základní přípravu navazuje jejich odborná příprava již přímo na pracovištích dle služebního zařazení.

 

 

Nahoru