Home page > Koho hledáme

Koho hledáme

Koho hledáme

  • Lékařský personál a nelékařský zdravotnický personál pro: oddělení zabezpečení příjmu nízkoprahových nákaz, oddělení dočasné hospitalizace, oddělení intenzivní péče.
  • Pro oddělní intezivní medicíny: Lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a intenzivní medicína a nebo lékaře s odbornou způsobilostí pracující bez odborného dohledu na základě certifikátu
  • Pro pracoviště biochemické, hematologické a mikrobiologické diagnostiky: Lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru klinická biochemie nebo hematologie a transfuzní lékařství nebo lékařská mikrobiologie---Bioanalytiky pro klinickou biochemii, mikrobiologii nebo hematologii a transfuzní službu nebo farmaceut se specializovanou způsobilostí v laboratorních a vyšetřovacích metodách ve zdravotnictví --- Zdravotní laboranty se specializovanou způsobilostí v oboru klinická biochemie nebo hematologie a transfuzní lékařství nebo mikrobiologie a způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu --- Zdravotní laboranty způsobilé k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
  • Pro oddělení radiologie: lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru radiodiagnostika

Nahoru