Home page > Benefity pro Vás

Benefity pro Vás

 

Při povolání na vojenské cvičení získáváte nárok na:

 

 • bezplatné proviantní náležitosti,

 • bezplatné výstrojní náležitosti,

 • cestovní náležitosti,

 • bezplatné ubytování ve vojenském ubytovacím zařízení,

 • služební volno v případě mimořádných situací jako jsou: vlastní svatba, úmrtí rodiče, manžela, registrovaného partnera, druha, dítěte, sourozence, pěstouna, osvojitele,

 • peněžní náležitosti: (vice zde)

  • služné - podle hodnosti stanovené pro služební místo,

  • příplatek za službu v zahraničí,

  • zvláštní příplatek,

  • odměnu - až do výše 18000 Kč ročně. Pokud studujete studijní program nebo jeho část na vysoké  škole formou prezenčního studia a pokud jste nedosáhl/a věku 26 let, vzniká Vám vedle odměny právo na motivační odměnu ve výši 6000 Kč v kalendářním roce, ve kterém jste byl/a zařazen do aktivní zálohy,

 • rekondiční pobyt - v případě, že jste konal/a službu v zahraniční operaci po dobu nejméně 90 dnů vcelku. Pobyt organizuje a náklady s ním spojené hradí Ministerstvo obrany.

Nahoru